Sürü Bağışıklığı Yöntemi Nedir, Nasıl Uygulanır ?

 Sürü Bağışıklığı Yöntemi Nedir, Nasıl Uygulanır ?
Okunuyor Sürü Bağışıklığı Yöntemi Nedir, Nasıl Uygulanır ?

Koronavirüs pandemi sürecinin dünyayı pençesi altına almasından bu tarafa birçok ülkede hastalığa karşı çalışmalar devam ediyor.

Ülkeler kendi geliştirdikleri politikaları uygulayarak bu süreçten en az hasarlar çıkmak istiyorlar. Bakıldığında bu politikalardan bir tanesi de sürü bağışıklığı yöntemi olduğunu söylemek mümkün. Sürü bağışıklığı, önce geçirilen enfeksiyonlar veya uygulanan aşı çalışmalarıyla bir popülasyonun çoğunun enfeksiyon veya salgına karşı bağışık hale gelmesiyle meydana gelir. Bu yöntem temelde bağışıklık sistemi güçlü olmayan insanları koruma açısından kullanılan yöntemlerdendir. Toplumdaki bireylerin çoğunun hastalığa karşı bağışıklık kazanması hastalığın bulaş oranını düşürür. Bu durum ortadaki enfeksiyon zincirini kırarak hastalığı yavaşlatır, yayılmasını keser veya tamamen durmasına sebep olur. Bir toplulukta hastalığa karşı bağışıklık kazanmış birey sayısı ne kadar fazla olursa bağışıklık gerçekleştirmemiş bireylerin hastalıkla karşılaşma oranı düşer ve onların hastalıktan korunmasına yardımcı olur. Belirli bir eşiğe ulaşıldığında ise, sürü bağışıklığı popülasyonunda yer alan hastalık tamamen ortadan kalkar.

Sürü bağışıklığına örnek vermek gerekirse aşı yoluyla sağlanan örnek bunlardan en güzelidir. Aşı ile sağlanan sürü bağışıklığı 1977 yılında çiçek hastalığını yok ederek buna müteakiben diğer hastalıklarının yayılım oranının azalmasına yardımcı olmuştur. Aşı karşıtlarının çıkması bu süreci sekteye uğratmış sağlık sistemi oturmamış yeteri olmayan toplumlarda hastalığın yerleşmesine ve tekrar geri dönmesine neden olmuştur.

Sürü bağışıklığı bir popülasyonda yeterli olarak uzun süre kurulmuş ve korunarak uygulanmışsa hastalık kaçınılmaz olarak ortadan kalkar. Günümüze kadar sürü bağışıklığı yöntemi kullanılarak birçok hastalık ortadan kaldırılmıştır. Bunlara örnek vermek gerekirse sığır vebası ve çiçek hastalığı bunlardan birtanesidir. Günümüzün dünyasında insanların modern tıpa olan güvensizliği bu süreçleri baltalasa da sürü bağışıklığına dayandırılan eradikasyon çalışmaları çocuk felci için halen devam etmektedir. Sürü bağışıklığı da toplum gibi hareketlidir onlarla beraber hareket eder ve kontrol altına alınırsa çok daha etkili olmaktadır. Günümüzde Koronavirüs salgınına karşı sürü bağışıklığı yöntemini uygulayan ülkelerden birisi İsveç’tir. İsveç hükümeti salgının ortaya çıkmasından bu yana karantina yöntemine başvurmamıştır.

Yorum Yap
Yazı Ekle