Teknoamca.com, çok farklı konularda içerik ve haber hizmet sunar belirli yayın ilkelerini benimsemiş haber paylaşım sitesidir.

Doğruluk

 • Sitede yer alan haber veya içerikler, ön araştırma yapılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan yayınlanmaz. Bu doğrultuda, insanları yanlış yönde düşünmeye sevk etmeyen, gerçekçi ve tarafsız yayınlarda bulunmak birinci önceliğimizdir.
 • Yanlış yayınlardan kaynaklanan durumlarda cevap ve tekzip hakkına kesinlikle saygı gösteririz.

Saygı

 • İçeriklerimiz de toplumun hiçbir bireyinin; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşü, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılanmaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özene ve ilgiye ihtiyaç duyan gruplara zarar vermemeye kesinlikle özen gösteririz.
 • Dini ve ahlaki olan son derece hassas konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü zedeleyecek yayınlara kesinlikle imkân ve fırsat vermeyiz.
 • Gerçek veya tüzel kişileri aşağılayan, küçük düşren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz.
 • Şiddeti ve zorbalığı özendiren, insani değerleri hiçe sayan incitici içerik yayını yapmaktan kaçınırız.
 • İçeriklerimizin, toplumun milli ve manevi yapısına ve aile yapısına zarar verici olmamasına dikkat ederiz. Toplumun en küçük birimi aile yapısına zarar verecek yayınlardan kaçınırız.
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla tasdiklenmedikçe kimseyi “suçlu” ilan etmeyiz.

Kişi Hakları

 • Bütün hizmetlerimiz de , insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmayı göz önünde bulundururuz.
 • Özel yaşamın gizliliğine azami saygı duyar ve kesinlikle ihlal etmeyiz.
 • Kişilerin özel hayatını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmayız.
 • İzin alınmaksızın, herhangi birinin kişisel bilgilerini, fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız.
 • İçeriklerimiz de, kişileri kurumları, kuruluşları eleştiri sınırlarını aşan ve küçük düşüren aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelerle anmamaya özen gösteririz.

Tarafsızlık ve Fikir Çeşitliliği

 • İçeriklerimizi, hazırlarken ve işlediğimiz konuları tek bir bakış açısından değil birçok bakış açısını harmanlayarak üretmeye özen gösteririz.
 • Bu sebeple, kalıplaşmış bireysel görüşlerden yana değil nesnel davranmaktan yana oluruz.

Editoryal Dürüstlük ve Bağımsızlık

 • Teknoamca.com devletten veya partizan çıkarlardan bağımsız hareket eder. Kullanıcılarımız verdiğimiz kararlarda siyasi ya da ticari baskıların veyahut kişisel çıkarların etkili olmadığını bilmelidirler.
 • İçeriklerimizin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalınması; özgür kanaat oluşumunun engellenmemesi; haber kaynaklarının kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında gizliliğin korunmasına azami çaba gösteririz.
 • Başka kaynaklardan alınan, toplanan(derlenen) bir araya getirilen bilgileri ve içerikleri kaynak sunmaksızın yayına almayız.
 • Herhangi bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalar harcadığı ürünü, kendi ürünümüzmüş algısıyla kamuoyuna sunmayız.
 • Hedefimiz içeriklerimizin gündemi yakalamasıdır. Bu sebeple , içeriklerin özünü kaybetmeden somut ve yaratıcı biçimde olmasına özen gösteririz.
 • Editörlerimiz veyahut editörümüz , haber veya bir içeriği ahlaka aykırı biçimde özel amaç ve çıkarlarına alet edemez.