1. Ana Sayfa
 2. Kripto Para
 3. Kripto Para ve Varlıklar İle Artık Ödeme Yapılamayacak

Kripto Para ve Varlıklar İle Artık Ödeme Yapılamayacak

Kripto Para ve Varlıklar İle Artık Ödeme Yapılamayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan 31456 sayılı yönetmeliğe göre artık kripto paralar ile ödeme yapılamayacak.

Kripto para ve varlıklar ile doğrudan veyahut dolaylı ödeme işlemlerinin yapılamayacağı kararlaştırıldı. 16 Nisan Cuma günü yayına giren yönetmelik gereğince yeni düzenleme 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olacak.

Piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ederken gelişmeler ışığında insanların aklına kripto paraların vergilendirilmesine ihtimaline ilişkin beklentiler ortaya çıkmaya başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik maddeleri:

 • Amaç ve kapsam – MADDE 1:
  • (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
 • Dayanak- MADDE 2:
  • (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 • Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması – MADDE 3:
  • (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.
  • (2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.
  • (3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.
 • Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması – MADDE 4:
  • (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.
  • (2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.
 • Yürürlük – MADDE 5:
  • (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yürütme – MADDE 6:
  • (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Yorum Yap