telegram
  • Telegram’a Görüntülü Arama Desteği Dahil Edildi

    Telegram’a Görüntülü Arama Desteği Dahil Edildi

    Sosyal Medya -16 Ağustos 2020
  • Telegram’a Görüntülü Konuşma Özelliği Geldi

    Telegram’a Görüntülü Konuşma Özelliği Geldi

    Sosyal Medya -24 Haziran 2020