Yargıtay: Facebook’ta Fotoğraf Çalmak Suç Değil !

 Yargıtay: Facebook’ta Fotoğraf Çalmak Suç Değil !
Okunuyor Yargıtay: Facebook’ta Fotoğraf Çalmak Suç Değil !

Yargıtay’dan tartışmalı bir karar çıktı : “Facebook’ta herkese açık fotoyu çalmak suç değil

Yargıtay Facebook hesaplarında kullanılan fotoğrafların bir başkası tarafından kullanmasına ilişkin tartışma yaratacak bir karara imza attı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi , başkasının Facebook hesabında herkese açık profil resmini kullanan sanığa verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Verilen kararda fotoğrafın herkese açık olması sebebiyle “hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yaymadan söz edilemeyeceği” belirtildi.

İstanbul’da bir sanık hakkında başka bir kişinin Facebook hesabındaki fotoğrafı alarak kendi hesabına koydu. Bunun üzerine fotoğrafı izinsiz kullanılan kişinin suç duyurusu ile İstanbul 12. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarından dava açıldı. Mahkeme 2013 yılında verdiği kararla sanığı mahkum etti.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi mahkemenin kararını bozması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kararda sanığın, internette Facebook hesabındaki herkese açık profil resmini kopyalayarak rıza olmaksızın kendi Facebook hesabına koyduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sanık tarafından, katılanın (şikâyetçinin) sürekli takip, denetim ve gözetim altına alınması sonucu elde edilmiş özel hayatın gizliliğini ihlale yol açacak bir görüntü yoktur. Katılanın, Facebook’taki profil resmi, katılanın başkalarınca görülmesi ve bilinmesini istemediği, hukuk tarafından gizliliği ve korunması temel bir şahsiyet hakkı kabul edilmiş özel yaşam alanına ilişkin görüntü olarak değerlendirilemez. Atılı özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun yasal unsurları itibarıyla oluşmamıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu yönünden değerlendirme yapıldığında ise katılanın Facebook hesabındaki resmi kişisel veri kapsamında kabul edilebilir ise de; sanığın, resmi, katılanın internette Facebook hesabındaki herkese açık profil resminden elde etmesi ve katılana ait başkaca bir kişisel bilgiye yer vermeden kendi Facebook hesabına koyması nedeniyle hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yaymadan da söz edilemeyeceğinden, beraatı yerine yazılı düşüncelerle mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.”

Yorum Yap
Yazı Ekle