1. Ana Sayfa
  2. Nedir ?
  3. Nükleer Enerji Santrali Nedir, Faydaları ve Zararları Ne ?

Nükleer Enerji Santrali Nedir, Faydaları ve Zararları Ne ?

Nükleer Enerji Santrali Nedir, Faydaları ve Zararları Ne ?

Nükleer santral, radyoaktif maddeleri yakıt olarak kullanmaktadır.

Nükleer Santral Nedir ?

Nükleer santral, reaktör aracılığıyla radyoaktif maddelerden elektrik enerjisi üretimini sağlamaktadır. Fosil yakıtlı santraller, enerji üretimi için kömür, petrol türevi maddelere ihtiyaç duyarken nükleer santral uranyumu parçalayarak enerji üretmektedir. Nükleer santralin diğerlerinden farklı maddeler kullanarak enerji üretmesi, güvenlik sorununu da ortaya çıkarmıştır. Nükleer santraller çalışma şekillerine göre farklı isimlerle anılmaktadırlar. Bunlardan bahsetmek gerekirse; Kaynar sulu, basınçlı ağır sulu, basınçlı su reaktörü olarak sıralayabiliriz.

Nükleer Santral Nasıl Çalışmaktadır ?

Nükleer santralin faal şekilde çalışabilmesi için etken madde uranyumdur. Uranyumun parçalanmasıyla birlikte ortaya yüksek miktarda enerji çıkar. Uranyum böylece fisyon yani (atomun iki veya daha fazla çekirdeğe bölünmesi) tepkimesine girmektedir. Bunun sonucunda oluşan yüksek miktardaki enerji, su buharını çok yüksek düzeydeki sıcaklıklarda ısıtır. Buharlar, elektrik jeneratörü türbinlerine iletilir, sonucunda türbin şaftını çevirir böylece elektrik üretimi sağlanır.

Nükleer Santralin Faydaları Nelerdir ?

Nükleer santralde yakıt enerjisi yoğun olarak kullanılmaktadır. Havaya Karbondioksit(CO2) salınımı yapmaz. En önemli faydalarının başında sera etkisi oluşturmaması gelmektedir. Nükleer santralde kullanılan yakıtlar tekrar dönüştürülmesiyle, yakıt olarak tekrar kullanılabilmektedir. Günümüz Nükleer santralleri oldukça güvenli ve güvenlik sistemleriyle donatılmışlardır. Bu santrallerle birlikte enerji ithali önemli ölçüde azaltılmaktadır.

  • Dünyamızda enerji ihtiyaçlarının neredeyse % 80’i kömür, petrol, gaz türevi fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Dünya genelinde mevcut rezervler belirli tarihlerde tamamen bitecektir. Bundan dolayı yeni enerji kaynaklarına her zaman ihtiyaç duyulmakta, bu ihtiyacı nükleer enerji karşılayabilir.
  • Nükleer santraller herhangi bir kaza yaşanmadığı sürece doğaya mevcut hidroelektrik santrallerinden daha az zarar vermektedir.
  • Rüzgar türbinleri, güneş enerjisi panellerinin çoğu zaman zararsız olduğu savunulsa da verimli topraklar üzerinde ise toprakları olumsuz anlamda etkilemektedir.
  • Ülkemizin ve dünyanın enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Diğer enerji kaynaklarına alternatif olarak Nükleer enerji mevcut enerji ithaline olan bağımlılığı azaltacaktır.
  • Nükleer enerji santrali ciddi anlamda teknolojik, bilgi ve birikim gerektirmektedir. Bir nükleer santralin kurulması bilgi ve teknoloji kullanımını da arttıracak ve bilişim, savunma sanayi, tıp gibi alanlarda ciddi katkı sağlayacaktır.
  • Termik santraller kül oluştururken aynı zamanda oluşturdukları külün kükürt ve azot içermesiyle tarım yapılan toprakları ciddi anlamda etkilemektedir. Nükleer santral termik santrale göre çevreye daha az zarar verir.
  • Nükleer santral elektrik üretiminde diğer kaynaklara olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltır. Doğal gaz kesintisi ve yağışların azalması durumunda doğal olarak elektrik üretimi de paralel olarak azalacak, nükleer santralde kullanılan uranyum mevcut olduğu sürece elektrik üretiminde bir sorun yaşanmayacaktır.
Nükleer Santralin Zararları Nelerdir ?

Nükleer santrallerde uranyumun parçalanması sonucunda ortaya çıkan enerji kontrol altına alınmadığında çevre kirliliği ve radyoaktiviteye neden olabilir. Düzenli olarak bakımı yapılmayan ve günümüz teknolojisine uyum sağlamayan eski nükleer santraller, Çernobil benzeri kazalara sebebiyet verebilir. Burada kullanılan radyoaktif maddeler, atıklar doğaya karışabilir. Sonucunda hayvanlara ve insanlara büyük zararlar verebilir. Kanser vb. ciddi hastalıkların yaygınlaşmasına zemin hazırlar.

Türkiye’deki Nükleer Enerji Santrali Yatırımları Neler ?

Ülkemizin biri inşaat aşamasında olmak üzere diğeri proje aşamasında iki adet nükleer enerji santrali projesi vardır. Üçüncü santral için fizibilite çalışmaları devam etmekte. Ülkemizde yapılacak ilk nükleer santral Mersin’in Gülnar ilçesinde kurulacak olan 4800 MW kapasiteli Akkuyu Nükleer Enerji santrali olacak. Ardından Sinop’ta kurulması planlanan Sinop Nükleer Santrali’nin 4400 MW kapasiteli olacak.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali her biri 1200 MW gücündeki 4 reaktörden oluşacak. Bu santralin 2022 yılında tam kapasite üretime geçirilmesi planlanmaktadır.

Yazar Hakkında

Bir Uluslararası İlişkiler öğrencisi aynı zamanda teknoloji meraklısı zaman zaman kodlarla haşır neşir olduğu olur. :)

Yorum Yap