1. Ana Sayfa
  2. Nedir ?
  3. Nöropazarlama Nedir, Hangi Alanlarda Kullanılır ?

Nöropazarlama Nedir, Hangi Alanlarda Kullanılır ?

Nöropazarlama Nedir, Hangi Alanlarda Kullanılır ?

Nöropazarlama yöntemi nörolojik sistemi pazarlama stratejilerine uyarlamaktır.

Nöropazarlama hayatımıza terim olarak ilk 2002 yıllarında girmiştir. Ancak bu çalışmalar daha eskiye dayanmakta şöyle söyleyelim insan beyninin nasıl çalıştığına dair bilgilerden pazarlama özelinde yararlanmak amacıyla yapılan çalışmaların tarihi aslına bakarsak 1900’lerin başına kadar gitmektedir.

Günümüzde Nöropazarlama yöntemi müşterilerin yaklaşımlarını, tercihleri ve kararları hakkında fikir edinmeye, nörolojik sinyaller sonucunda elde edilen verilerin reklamcılık ya da ürün geliştirme alanlarında kullanılmasına yönelik bir alandır.

Nöropazarlama’nın Kullanım Amacı Nedir ?

Bu yöntemle nörobilim ve pazarla stratejileri arasında bir bağ kurulur. Yani özetle değinmemiz gerekirse tüketici davranışlarını anlamak, onların psikolojilerini belirlemek adına kullanılır.

Ürün satın alan birisine aldığı mevcut ürünü beğenip, beğenmediğini sormak aslına bakarsanız mümkündür. Ancak burada nöropazarlama yöntemi devreye girerek onların duygularını ve aldıkları ürünü satın almaya iten nedenin ne olduğunu bu yöntem yardımıyla anlamak çok daha kolay olmaktadır.

Yöntemin temelinde tüketici tercihleri detaylı olarak analiz edilmektedir. FMRI gibi beyin görüntüleme teknolojilerinden yardım almak suretiyle pazarlama kampanyalarının nörolojik temelleri araştırılabilir. Araştırmacılar araştırmak istedikleri ürünleri nöral anlamda müşteri düzeyinde ilgi çekici olup olmadığını anlamak adına ürünün beyin tarafında zevk, aşinalık gibi etkenleri etkileyip etkilemediğini izleyebilir.

Nöropazarlama yöntemi sonucunda elde ettiğimiz veriler bizlere pazarlama stratejisinde ürünün rengine karar vermemizi, ya da bir reklam aşamasında kullanılacak müziğin tüketicinin tepkisine göre kullanmamıza yardımcı olabilir.

Bir ürünü piyasaya sürmek istediğimizde geliştirme aşamasında onu nasıl müşterinin gözünde daha cazip alınabilir kılmamız adına nöropazarlama yöntemi aslında bize ön ayak olur.

Nöropazarlama’nın Çalışma Mantığı Nedir ?

Yöntem aslında birincil beynin derinliklerinde bireylerde bir tetikleme yaparak onları potansiyel satın alma davranışına iter. Tabii ki birincil beyin demişken bu noktada birincil beynin limbik beyinden oluştuğuna değinmemiz gerekiyor.

Nöropazarlama alanında  sürüngen beyin kavramı hızlı ve otomatik tepkileri doğurur. Limbik beyin kavramı ise duygular ve sosyal durumları bünyesinde barındırır.

Nörobilim bizlere beyin aktivitesi anlamında oldukça zengin bir bilgi yumağı sunar. Yani davranışsal ekonomiden tutun sosyal psikolojiye kadar nöropazarlama tüm kararları yönlendirecek bir içgörü sahibi yöntem olarak öne çıkabilir.

Nöropazarlama’nın Araçları Nelerdir ?

Bu yöntem beyin aktivitelerini incelemek adına yani tam olarak açmamız gerekirse vücutta yer alan fizyolojik yanıtları incelemek adına EEG, fMRI, göz izleme gibi araçları kullanabilir.

fMRI Nedir ?

Manyetik rezonans görüntüleme olarak tabir edilebilir. Bu sistem beyin haritalaması, bilişsel araştırmalar gibi alanlarda sıkça kullanılır. Oldukça pahalı bir yöntem olmasına karşın beyinde bulunan nöral aktiviteyi saptamamıza da yardımcı olur.

İnsanların beyninde kan akışını izlemek suretiyle mıknatıslar kullanır. Denetçi bu noktada kişini nasıl hissettiğini belirlemek adına beynin zevk merkezinde gözlemlemeler gerçekleştirir.

EEG Nedir ?

EEG kısaca “Elektroensefalografi” olarak ifade edilebilir. İnsanların kafa derisine elektrotlar bağlanarak, beyinlerinin elektriksel faaliyetleri gözlemlenmektedir. Beyin tepkilerini izlemek adına milisaniyelerde sonuçlar sunsa da fMRI daha az yararlı olduğunu belirtmekte fayda var.

Göz İzleme ve Yüz İfadesi Kodlama Nedir ?

Göz izleme ve yüz ifadesi kodlama araçları diğer araçlara nazaran oldukça ucuz ve kullanım açısından ulaşılabilir araçlardır. Göz izleme teknolojisi tüketicilerin dikkatini nereye verdiğini inceler aynı anda uyarılmayı da inceleyebilir.

Yüz ifadesi kodlamasında ise duygusal tepkiler incelenmesi suretiyle yüz kaslarının küçük hareketlerinin analizleri yapılmaya çalışılır. Solunum hızı, kalp atış hızı, cilt iletkenliği gibi etkenlerde ölçüm türleri arasında sayılabilir.

Nöropazarlama Hangi Alanlarda Uygulanır ?

Sosyal Medya Mecrası

Facebook ve Twitter başta olmak üzere bu mecralarda PPC yani “Tıklama Başına Ödeme” reklamları’nda tıklama yapılacak kadar kullanıcıları cezbedip, cezbetmediklerini anlamak adına nöropazarlama yöntemi kullanılabilir.

Bahsi sosyal platformlarda kullanıcılara gönderi ve reklam ulaştırmak suretiyle EEG ve fMRI yöntemleri kullanılarak onlardan fizyolojik dönütler alınabilir yani bu da gösteriyor ki bunlar reklam çalışmalarında kullanılabilir.

İçerik Pazarlama

Nöropazarlama yöntem tüketicilerin içeriklere olan tepkilerini ölçmek adınada kullanılabilir.

Bu yöntem kullanılarak oluşturulan içerikler duyguları harekete geçirmesiyle birlikte onların içgüdülerine hükmeder.

SEO

Sitenizde oluşturduğunuz içeriğin kullanıcı tarafında bir etkiye sahip olup olmadığını bilmiyorsanız yani kullanıcı hangi fizyolojik tepkiyi verdiğini merak ediyorsanız nöropazarlamayı kullanmanız mümkündür. SEO çalışmalarınızı başarıya ulaştırmak adına belki de faydalı olabilir.

UX / UI Tasarımlar

Nöropazarlama yöntemi kullanıcı etkileşimini arttırmak adına kullanılabilir. Web analizleri yaparken buradaki hareketler, kullanıcıların nereye baktığı aslında sizin nereleri optimize etmenizi gösterebilir.

Yorum Yap