İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınmaktadır ?

 İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınmaktadır ?
Okunuyor İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınmaktadır ?

İmza sirküsü herhangi bir şirketin veya kurumun temsilcisinin imza atma yetkisi olduğuna dair belgedir.

Bu belge verilirken yetkiyi alacak kişinin imza örneklerinin bulunduğu belge noterde onaylanmaktadır. Şirketin veyahut kurumun adına görev yapacak olan temsilci ise sorumluluk alanı ve yetki sınırları noterde tasdik edilmek suretiyle kullanılabilir hale getirilmektedir.

İmza sirküsünde neler bulunur ?

 • Nüfus bilgileri
 • Kurumu temsil şekli
 • Kurum içinde bulunan unvanı
 • Yetkileri
 • Tüzel kişiyse unvanı
 • Adres
 • Ticaret sicil numarası
 • İmza örnekleri

İmza sirküleri koruyucu mahiyette belgelerdir. Herhangi bir sahte imza kullanma durumuyla evrakta sahtecilik ya da bundan kaynaklanan dolandırıcılık yönteminin önüne kolayca geçilebilir.

İmza sirküsü ne işe yaramaktadır ?

 • İmza sirküsü yardımıyla imza yetkisine sahip olan kişiler kolayca güven altına alınmaktadır.
 • Bu noktada yetkisi bulunmayan kişilerin sahtecilik yapmak suretiyle, firma adına sahte imza atmasının önüne geçilir.
 • Firma adına yapılacak olan izinsiz ticari faaliyetler engellenir.
 • Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçları engellenebilir.

İmza sirküsü nereden alınır ?

İmza sirküsü noterden belirli bir ücret ödenerek alınabilir.

İmza sirküsü alımında gerekli evraklar neler ?

Noterden imza sirküsü alabilmek için yetkili kişinin notere vermesi gereken evraklar ise şöyledir;

 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 • Şirketin vergi levhası,
 • Şirketin kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküsü

İmza sirküsü için geçerlilik süreleri en fazla 3 yıl olacak şekilde belirlenmiştir.

2020 yılı İmza sirküsü ücreti nedir ?

İmza sirkülerinin tek nüshasının ücreti 98 türk lirasına tekabül etmektedir.  İkinci veya daha fazladan nüshanın ücreti farklı olarak hesaplanabilir.

2020 yılı İmza sirküsü yenileme ücreti nedir ?

İmza sirküsü yenileme sürecinde işlemlerin ücreti 147 türk lirası olarak belirlenmiştir.

Yorum Yap
Yazı Ekle